Edició 2010   |   Edició 2009   |   Edició 2008   |   Edició 2007   |   Edició 2006

Edició 2007

El Programa Innovadors, organitzat per l’Oficina per a la Innovació Empresarial (OIE) del Govern d’Andorra, es convoca cada any amb l’objectiu d’incentivar la diversificació de l’economia andorrana en fomentar la creació i el creixement  d’empreses d’alt valor afegit a Andorra.

Els candidats al premi han disposat del suport estratègic del servei de tutela i de l’assessorament tècnic de l’OIE. La iniciativa també disposa de la col·laboració de la Cambra de Comerç, Indústria y Serveis d’Andorra (CCIS).

Guanyadors del Programa Innovadors´07:
 • Premi Creació
  House.ad
  Alexis Sirkia, Josep Rodríguez, Rita Zachari, Ion Dumici i Nicolas Yamin
  Dotació: 115.000€

 • Premi Diversificació
  Andsoft

  Esteve Berteil
  Dotació: 115.000€

 • Premi Retorn
  IMAND

  Susanna Ferran i Marc Colomines
  Dotació: 50.000€

 • Premi Especial del Jurat
  Andorra Esport Accessible

  Xavier Morales
  Dotació: 50.000€
Finalistes del Premi Creació
 1. Projecte: Estructuració i distribució alternativa
  Promotors: Xavier Deu
  Descripció: Ajudar nous gestors en actius no tradicionals a estructurar i comercialitzar els seus productes financers

 2. Projecte: House.ad
  Promotors: Alexis Sirkia, Josep Rodríguez, Rita Zachari, Ion Dumici i Nicolas Yamin
  Descripció: Construcció d’un motor de recerca innovador habilitat per recopilar i classificar anuncis disseminats en pàgines web d’agències

 3. Projecte: IMAND
  Promotors: Susanna Ferran i Marc Colomines
  Descripció: Creació del primer banc d’imatges d’Andorra i dels Pirineus. Venda d’imatges per Internet, tant a Andorra com a escala internacional

 4. Projecte: KIDS&US
  Promotors: Ferran Costa, Natàlia Perarnau, Joaquim Serracanta
  Descripció: Creació d’una proveïdora de serveis de formació lingüística que exporta a diversos territoris, mitjançant franquícies, un mètode d’ensenyament d’idiomes innovador que s’adreça a nens i nenes a partir d’un any

 5. Projecte: Teleassistència Andorra
  Promotors: Roman Fraile i Xavier Buyse
  Descripció: Prestació de serveis d’assistència a persones dependents  a través de los noves tecnologies (mòbil, Internet o TDT)
Finalistes del Premi Diversificació
 1. Projecte: Andsoft
  Promotors: Esteve Berteil
  Descripció: Realització d’un sistema d’informació per al control i la gestió de mercaderies dirigit a les empreses de transport.

 2. Projecte: Arts+
  Promotors: Jean-Louis Pech
  Descripció: Concepció i Creació de mobles d’art

 3. Projecte: MARTI3 SL
  Promotors: Marc Schwaller-Martí
  Descripció: Desenvolupament  d’un laboratori andorrà de recerca que proposarà fórmules innovadores a empreses que comercialitzen aliments i productes cosmètics.
Finalistes del Premi Retorn
 1. Projecte: Andorra Esport Accesible
  Promotors: Xavier Morales
  Descripció: Empresa de serveis dedicada a l’organització d’activitats esportives  adaptades per a la rehabilitació.

 2. Projecte: House.ad
  Promotors: Alexis Sirkia, Josep Rodríguez, Rita Zachari, Ion Dumici i Nicolas Yamin
  Descripció: Construcció d’un motor de recerca innovador habilitat per recopilar i classificar anuncis disseminats en pàgines web d’agències

 3. Projecte: IMAND
  Promotors: Susanna Ferran i Marc Colomines
  Descripció: Creació del primer banc d’imatges d’Andorra i dels Pirineus. Venda d’imatges per Internet, tant a Andorra com a escala internacional