Procés de Selecció

Les prestigioses escoles de negoci HEC PARIS i ESADE Business School de Barcelona s'encarregaran d'avaluar i seleccionar els millors plans d'empresa entre els participants al Programa internacional INNOVADORS.

Els experts d'aquestes dues escoles de negoci participen en els dos organismes de selecció: el comitè tècnic i el Jurat internacional. La dotació econòmica del programa es distribuirà entre un màxim de cinc projectes.

La funció del Jurat consisteix en avaluar els millors plans de negoci, decidir sobre la dotació econòmica que es consideri adient, i proposar un programa de seguiment estructurat, sempre i quan els projectes esdevinguin una realitat empresarial.

L'avaluació de les candidatures oficials es basa en l'anàlisi estàndard de projectes empresarials, com ara:

  • L'equip directiu (talent, experiències compartides, capacitat d'execució del projecte, etc).
  • El grau de novetat del producte o servei.
  • Les dimensions jurídica, financera i comercial.
  • La viabilitat econòmica del projecte.
  • La capacitat de generar ocupació qualificada
  • El potencial d’internacionalització
  • Altres