Candidatures

Les candidatures oficials s'han de presentar a les oficines d'Andorra Desenvolupament i Inversió –ADI- abans de les 13 hores del dijous 4 d’octubre del 2012.

La candidatura oficial ha d´incloure un pla d´empresa que detalli el seu projecte empresarial (segons el model de l´annex 2 del plec de bases) i la documentació requerida en el plec de bases.

Aquesta documentació servirà als òrgans de selecció (comitè tècnic i Jurat internacional) composats per les escoles de negoci HEC Paris i ESADE per avaluar les propostes i escollir els projectes empresarials amb més potencial a priori.