Formulari d'inscripció

Inscripció al Servei de Suport del Programa INNOVADORS'12

1. Dades de l’equip de promotors de l’empresa (nom de l’empresa / projecte)

Dades del representant del projecte i persona de contacte:

Nom:
Cognoms:
Data de naixement:
Lloc de naixement:
Situació familiar:
Adreça de contacte:
Adreça electrònica:
Telèfon de contacte:
Fax de contacte:
Estudis realitzats:
Situació laboral actual:
(empresari, empleat, estudiant...)
Nacionalitat:
Residència actual:
Període de residència a Andorra:
Altres lligams amb Andorra:


Dades de l’equip de treball:

1. Nom i cognoms
    Àrea del projecte que
    desenvolupa*
    Perfil**

2. Nom i cognoms
    Àrea del projecte que
    desenvolupa*
    Perfil**

3. Nom i cognoms
    Àrea del projecte que
    desenvolupa*
    Perfil**

4. Nom i cognoms
    Àrea del projecte que
    desenvolupa*
    Perfil**

5. Nom i cognoms
    Àrea del projecte que
    desenvolupa*
    Perfil**

(*) Màrqueting, R+D, finances…
(**) Tècnic, gestor…Domicili social o lloc on es durà a terme el projecte:

Adreça:
Població:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:


Com ha conegut l’existència del programa INNOVADORS’12?Serveis de suport ADI

Les informacions facilitades en aquest apartat seran les úniques dades de contacte utilitzades per part de l’ADI durant totes les etapes d’ INNOVADORS amb el participant. Aquesta inscripció no oficialitza la candidatura per al procés de selecció per al finançament del programa .2. Presentació del projecte

Nom del projecte:
(entenem per projecte aquella iniciativa estratègica que se’ns presenta: nova línia de negoci - creació d’una nova empresa – internacionalització...)

Sector d’activitat del projecte presentat:Mercat geogràfic (ubicació clients)
Resum del projecteCreació de l’equip de treball
Quins són els seus punts forts i els seus punts febles?


Plec de Bases.