Projectes

Enguany s’ha fet un canvi de sentit en l’històric Premi Innovadors, passant en aquesta 6ª edició a desenvolupar un Programa fent èmfasi en l’acompanyament d’uns projectes seleccionats pel Jurat composat per professionals de les prestigioses escoles de negoci d’HEC Paris i ESADE i dos empresaris locals.

La dotació econòmica a repartir a fons perdut és de 50.000 euros i professionals de les escoles de negoci seran les encarregades de proporcionar l’acompanyament als projectes donant hores convingudes de consultoria especialitzada durant el procés d’obertura i consolidació del negoci.

Aquest any hem tingut 60 participants, dels quals 28 han presentat candidatura oficial i  6 han estat els seleccionats que han estat els següents:

PROJECTES AMB “MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT”:
Guardó: Assessorament professional per HEC Paris i/o ESADE.

CloudAlarm:

CloudAlarm és un producte de serveis de vigilància centralitzada sobre programari i màquines dels nostres clients. Aquest producte ajuda en la prevenció d’incidències i en la ràpida intervenció tècnica en cas de necessitat.

Integrants: Claudio Amorim, Xavier Carabantes i Alan Moreno.

ERGO concepte:

ERGO concepte ofereix assessoria i servei integral per l’optimització d’espais. Conceptualitza i elabora mobles de disseny compactes, de baix impacte ambiental a preus assequibles: desenvolupant tres línies estratègiques: mobles a mida, mobles estàndard i mobles artístics.

Integrants: Douglas Porras i Jeniffer Ferrer.

 

PROJECTES “AMB MES POTENCIAL”:
Guardó:
Assessorament professional per HEC Paris i/o ESADE + 12.500 eur.

BEaCLIENT:

BEaCLIENT és una empresa de Proximity Marketing, que ofereix als establiments comercials, marques o associacions la possibilitat de promocionar de forma personalitzada als seus visitants. Neix una nova manera d’entendre i fer publicitat, portant-la al palmell de la teva mà.
Aquesta eina permet conèixer els visitants, parlar el seu idioma i oferir-los només el que els interessa.
Conclusió: fidelitzem tots els visitants, generem tràfic i augmentem les vendes.

Integrants: Gerard Formentí, Victor Pons.

ìntegralNT:

ìntegralNT com empresa d’enginyeria fonamentada en les noves tecnologies de la informació i la comunicació proposa la seva innovadora plataforma Urbistech® Environment per a la gestió integrada del serveis urbans.

Aquesta plataforma permetrà millorar la captació d’informació mediambiental i sobre tot optimitzar-la, amb l’objectiu clar de fer més eficients els processos a un cost inferior.

Part del seu objectiu final s’ubica en les tendències de “smart cities”.

Integrants: Lluís Moré.

Opendestination:

Opendestination és una plataforma social-local-mòbil i comercial destinada a operadors de turisme i d’entreteniment que estiguin buscant elevar el valor total del client. La plataforma incrementa el valor addicional d’ingressos.
En front d’altres eines i aplicacions socials, Opendestination et permet crear la teva xarxa comercial, informacional i social per enriquir l’experiència en la destinació, la fidelització i compromís amb els residents i visitants de la destinació.

Integrants: Albert Ferrando, José Luis Morales, Manuel Machado i Lluís Ferrando.

My Rocket Seat:

Ambiciós projecte que preveu complementar els serveis de les aerolinies a nivell internacional amb canals de distribució alternatius (internet i Apps) que estan emergent amb èxit a altres continents i sense presència encara a Europa.

Integrants: Marc Chicharro i Guillermo Macarrón.